مشخصات شرکت های فعال در ساخت و واردات مواد و تجهیزات حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان آلرژی

برای دسترسی به سایت شرکت مربوطه بر روی لوگوی شرکت کلیک کنید
Thermo Logo

شرکت Thermo Fisher Scientific

این شرکت در زمینه های مختلف علوم از جمله حوزه آلرژی فعالیت دارد. شرکت Thermo عرضه کننده انواع کیت های تشخیصی آلرژن ها بوده و می توان از آلرژن و مواد مرتبط در زمینه های مختلف تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی استفاده نمود. کیتهای تشخیصی آلرژی ImmunoCAP که قبلا در شرکت Pharmacia (Phadia) تولید می شدند اکنون جزئی از محصولات شرکت Thermo می باشند.
Greer Logo

شرکت .Greer Laboratories, Inc

این شرکت در زمینه تولید عصاره های انواع آلرژن ها برای اهداف تشخیص و درمان فعالیت دارد. همچنین این شرکت عرضه کننده انواع گرده گیاهان آلرژی زا و یا آلرژن های غذایی برای اهداف تحقیقاتی می باشد. اخیرا این شرکت با شرکت استالرژن Stallergenes ادغام شده است.
Euroimmun Logo

شرکت Euroimmun

این شرکت در زمینه ها مختلف تشخیص بیماریهای ایمونولوژیک بخصوص بیماریهای اتوایمیون و بیماریهای آلرژیک فعالیت دارد. این شرکت تولید کننده کیتهای تشخیصی آلرژی با روش الایزا و یا روش ایمونوبلات و همچنین روشهای تشخیصی بر اساس Microarray می باشد.
MDEIWISS Logo

شرکت MEDIWISS Analytic GmbH

این شرکت در زمینه تولید روشهای تشخیص انواع آلرژن ها به روش ایمونوبلات فعالیت دارد.
RIDA logo

شرکت r-Biopharm

این شرکت در زمینه تولید روشهای تشخیص برخی بیماریهای عفونی و بیماریهای آلرژیک فعالیت دارد. شرکت r-Biopharm عرضه کننده کیتهای تشخیصی انواع آلرژن ها به روش ایمونوبلات می باشد.
ALK_Logo (640x172)_1

شرکت ALK

شرکت تحقیقاتی و تولیدکننده مواد و تجهیزاتی در زمینه پیشکیری، تشخیص و ایمونوتراپی آلرژی
Allergy-Therapeutics-(2)

شرکت Allegy Therapeutics

یک شرکت بریتانیایی فعال در زمینه تولید مواد تشخیص و درمانی بیماریهای آلرژیک می باشد