سازمان ها و انجمن های فعال در زمینه های مختلف آلرژی

EACII logo
آکادمی آلرژی و ایمونولوژی بالینی اروپا
wao-logo

سازمان جهانی آلرژی

فعالیت در زمینه آموزش و هدایت و حمایت سمپوزیوم های و کنگره ها در زمینه آلرژی در کشورهای مختلف و همکاری با انجمن های آلرژی در حدود 97 کشور در جهان
Allergome logo
Allergome وب سایتی برای دریافت اطلاعات در مورد آلرژن ها
IUIS

The WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-committee

کمیته از سازمان بهداشت جهانی (WHO) که در سازمان دهی و یکنواخت سازی نامگذاری و ثبت آلرژن های شناسایی شده در سطح جهان فعالیت دارد
The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology AAAAI

آکادمی آسم، آلرژی و ایمونولوژی آمریکا