آسم بعد از باران در بیماران مبتلا به آلرژی به گرده گیاهان-- شبکه جامع آلرژی
آسم بعد از باران در بیماران مبتلا به آلرژی به گرده گیاهان
2017-11-01
راهکارهای کنترل و ریشه کنی هیره (مایت) گردو غبارمنزل- شبکه جامع آلرژی
راهکارهای کنترل و ریشه کنی هیره (مایت) گردو غبارمنزل
2017-11-01

آلاینده های صنعتی و بیماری های آلرژیک

آلاینده های صنعتی و بیماری های آلرژیک- شبکه جامع آلرژی

مطالعات متعددی در زمینه ارتباط آلاینده های صنعتی و بروز بیماری های آلرژیک و به عبارتی کاهش عملکرد ریه بالغین در اثر تماس مزمن با آلاینده های هوا وجود دارد. به طور کلی تست های عملکرد ریه ها (FEV1 و FVC) در طول کودکی افزایش داشته و بعداً به طور پیشرونده از حداکثر از دهه سوم زندگی کاهش خواهد داشت. ارتباط FEV1 و PM10 (ذره معلق در هوای تنفسی با قطر ۱۰ یا کمتر از ۱۰میکرومتر) NO2 (دی اکسید نیتروژن) و SO2 (دی اکسید گوگرد) در افراد مسن تر بیشتر است. به عبارتی دیگر افراد با سن بالاتر که در مکان های با آلودگی هوا زندگی می کنند دارای عملکرد ریه پایین تری می باشند که نشان دهنده تماس بیشتر این بیماران با آلاینده های هوا است.

مطالعات متعددی موجود است که نشان می دهند تماس با آلاینده های معمول نظیر NO2، O3 (ازن)، SO2 و سایر مواد ذره ای (PM10) سبب ایجاد و یا تشدید بیماریهای آلرژیک و تنفسی ماند آسم برونشیال و آلرژی فصلی (رینیت آلرژیک) می شوند. همچنین ارتباط میان افزایش آلودگی هوا (O3، NO2، SO2 و PM10) و افزایش خطر ابتلا به بیماریهای آلرژیک و شیوع بیماری رینیت آلرژیک اثبات نموده اند. علاوه بر این مدارک موجود نشان می دهند تماس با ذرات آلاینده موجود در هوا سبب کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم آسم گردیده که این کاهش با مدت زمان تماس با اینگونه آلاینده ها ارتباط مستقیم دارد. همچنین SO2 نیز ممکن است به عنوان عاملی مهم، سبب تشدید علائم تنفسی در بیماران آسمی گردد. علاوه بر این ارتباط تماس با آلاینده های موجود در هوا و مدت زمان آن، با بروز و یا تشدید علائم در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مشخص گردیده است.

همچنین تحقیقات نشان داده اندکه تماس با ذرات خروجی از موتورهای دیزلی (Diesel Exhaust Particles, DEPs) باعث افزایش واکنشهای آلرژیک و آسم به موازات افزایش تولید آنتی بادی IgE اختصاصی آلرژن و هیستامین می شود. به طور کلی مطالعات اپیدمیولوژیک بسیاری ارتباط آلاینده های هوا را با تشدید آسم نشان داده اند.

نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهند آلاینده های هوا ممکن است با اثر بر مجاری تنفسی و ایجاد التهاب زمینه ساز ایجاد آسم گردند. شایان ذکر است که افراد ساکن در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در تماس با این آلاینده ها بیشتر دچار اختلالات تنفسی ناشی از گرده گیاهان خواهند شد  و آلرژن های گرده گیاهان رها شده در هوا در تماس با این آلاینده ها محیطی تغییر می یابند.

آلاینده های صنعتی و بیماری های آلرژیک ۲- شبکه جامع آلرژی

 

اثرات آلاینده های صنعتی و غیرصنعتی بر روی گیاهان آلرژی زا

مطالعات متعددی نشان داده اند که آلودگی هوا موجب افزایش آلرژی زایی و تراکم گرده های آلرژی زا در محیط می شود. علاوه بر این گرده گیاهانی که در مناطق با آب و هوای گرم رشد می کنند از آلرژی زایی بیشتری برخوردار هستند. لذا بدین شکل ممکن است این امر سبب افزایش حساسیت و تشدید پاسخهای آلرژیک به آلرژن های در مجاری تنفسی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک شود. مطالعات نشان داده است که سرعت رشد، گل دهی و میزان تولید گرده در بعضی از علف های هرز آلرژی زا مانند Ragweed در مناطق با آلودگی هوای بالا و مناطق شهری و افزایش نشان می دهد که این امر ممکن است در اثر بالاتر بودن دما و سطوح CO2 (دی اکسید کربن) در این مناطق باشد.

 

آلاینده های صنعتی و بیماری های آلرژیک ۱- شبکه جامع آلرژی

 

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱ – Forbes LJ, Kapetanakis V, Rudnicka AR, Cook DG, Bush T, Stedman JR, et al. Chronic exposure to outdoor air pollution and lung function in adults. Thorax. 2009;64(8):657-63.

۲- Wyler C, Braun-Fahrlander C, Kunzli N, Schindler C, Ackermann-Liebrich U, Perruchoud AP, et al. Exposure to motor vehicle traffic and allergic sensitization. The Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults (SAPALDIA) Team. Epidemiology. 2000;11(4):450-6.

۳- Chestnut LG, Schwartz J, Savitz DA, Burchfiel CM. Pulmonary function and ambient particulate matter: epidemiological evidence from NHANES I. Arch Environ Health. 1991;46(3):135-44.

۴- Schikowski T, Sugiri D, Ranft U, Gehring U, Heinrich J, Wichmann HE, et al. Long-term air pollution exposure and living close to busy roads are associated with COPD in women. Respir Res. 2005;6:152.

۵- Abbey DE, Burchette RJ, Knutsen SF, McDonnell WF, Lebowitz MD, Enright PL. Long-term particulate and other air pollutants and lung function in nonsmokers. Am J Respir Crit Care Med. 1998;158(1):289-98.

۶- Lee SY, Chang YS, Cho SH. Allergic diseases and air pollution. Asia Pac Allergy. 2013;3(3):145-54.

۷- Schildcrout JS, Sheppard L, Lumley T, Slaughter JC, Koenig JQ, Shapiro GG. Ambient air pollution and asthma exacerbations in children: an eight-city analysis. Am J Epidemiol. 2006;164(6):505-17.

۸- Samoli E, Nastos PT, Paliatsos AG, Katsouyanni K, Priftis KN. Acute effects of air pollution on pediatric asthma exacerbation: evidence of association and effect modification. Environ Res. 2011;111(3):418-24.

۹- Mosges R, Klimek L. Today’s allergic rhinitis patients are different: new factors that may play a role. Allergy. 2007;62(9):969-75.

۱۰- Hwang BF, Jaakkola JJ, Lee YL, Lin YC, Guo YL. Relation between air pollution and allergic rhinitis in Taiwanese schoolchildren. Respir Res. 2006;7:23.

۱۱- Penard-Morand C, Charpin D, Raherison C, Kopferschmitt C, Caillaud D, Lavaud F, et al. Long-term exposure to background air pollution related to respiratory and allergic health in schoolchildren. Clin Exp Allergy. 2005;35(10):1279-87.

۱۲- Yu JH, Lue KH, Lu KH, Sun HL, Lin YH, Chou MC. The relationship of air pollution to the prevalence of allergic diseases in Taichung and Chu-Shan in 2002. J Microbiol Immunol Infect. 2005;38(2):123-6.

۱۳- Penttinen P, Vallius M, Tiittanen P, Ruuskanen J, Pekkanen J. Source-specific fine particles in urban air and respiratory function among adult asthmatics. Inhalation toxicology. 2006;18(3):191-8.

۱۴- Meng YY, Rull RP, Wilhelm M, Lombardi C, Balmes J, Ritz B. Outdoor air pollution and uncontrolled asthma in the San Joaquin Valley, California. J Epidemiol Community Health. 2010;64(2):142-7.

۱۵- Pan G, Zhang S, Feng Y, Takahashi K, Kagawa J, Yu L, et al. Air pollution and children’s respiratory symptoms in six cities of Northern China. Respir Med. 2010;104(12):1903-11.

۱۶- Zhao Z, Zhang Z, Wang Z, Ferm M, Liang Y, Norbأ¤ck D. Asthmatic symptoms among pupils in relation to winter indoor and outdoor air pollution in schools in Taiyuan, China. Environmental health perspectives. 2008;116(1):90.

۱۷- Takafuji S, Suzuki S, Koizumi K, Tadokoro K, Miyamoto T, Ikemori R, et al. Diesel-exhaust particulates inoculated by the intranasal route have an adjuvant activity for IgE production in mice. J Allergy Clin Immunol. 1987;79(4):639-45.

۱۸- Diaz-Sanchez D, Tsien A, Casillas A, Dotson AR, Saxon A. Enhanced nasal cytokine production in human beings after in vivo challenge with diesel exhaust particles. J Allergy Clin Immunol. 1996;98(1):114-23.

۱۹- Sasaki Y, Ohtani T, Ito Y, Mizuashi M, Nakagawa S, Furukawa T, et al. Molecular events in human T cells treated with diesel exhaust particles or formaldehyde that underlie their diminished interferon-gamma and interleukin-10 production. Int Arch Allergy Immunol. 2009;148(3):239-50.

۲۰- Lipsett M, Hurley S, Ostro B. Air pollution and emergency room visits for asthma in Santa Clara County, California. Environ Health Perspect. 1997;105(2):216-22.

۲۱- Gauderman WJ, Avol E, Lurmann F, Kuenzli N, Gilliland F, Peters J, et al. Childhood asthma and exposure to traffic and nitrogen dioxide. Epidemiology. 2005;16(6):737-43.

۲۲- Strand V, Svartengren M, Rak S, Barck C, Bylin G. Repeated exposure to an ambient level of NO2 enhances asthmatic response to a nonsymptomatic allergen dose. Eur Respir J. 1998;12(1):6-12.

۲۳- Hwang B-F, Lee Y-L, Lin Y-C, Jaakkola JJK, Guo YL. Traffic related air pollution as a determinant of asthma among Taiwanese school children. Thorax. 2005;60(6):467-73.

۲۴- Traidl-Hoffmann C, Kasche A, Menzel A, Jakob T, Thiel M, Ring J, et al. Impact of pollen on human health: more than allergen carriers? Int Arch Allergy Immunol. 2003;131(1):1-13.

۲۵- Schappi GF, Taylor PE, Staff IA, Rolland JM, Suphioglu C. Immunologic significance of respirable atmospheric starch granules containing major birch allergen Bet v 1. Allergy. 1999;54(5):478-83.

۲۶- Riedler J, Eder W, Oberfeld G, Schreuer M. Austrian children living on a farm have less hay fever, asthma and allergic sensitization. Clin Exp Allergy. 2000;30(2):194-200.

۲۷- Braun-Fahrlander C, Gassner M, Grize L, Neu U, Sennhauser FH, Varonier HS, et al. Prevalence of hay fever and allergic sensitization in farmer’s children and their peers living in the same rural community. SCARPOL team. Swiss Study on Childhood Allergy and Respiratory Symptoms with Respect to Air Pollution. Clin Exp Allergy. 1999;29(1):28-34.

۲۸- Behrendt H, Becker WM, Friedrichs KH, Darsow U, Tomingas R. Interaction between aeroallergens and airborne particulate matter. International archives of allergy and immunology. 1992;99(2-4):425-8.

۲۹- Behrendt H, Ring J. A research strategy for the investigation of the influence of environmental pollutants on the development of allergic sensitization and disease.  New Trends in Allergy IV: Springer; 1997. p. 51-60.

۳۰- Behrendt H, Kasche A, Ebner von Eschenbach C, Risse U, Huss-Marp J, Ring J. Secretion of proinflammatory eicosanoid-like substances precedes allergen release from pollen grains in the initiation of allergic sensitization. Int Arch Allergy Immunol. 2001;124(1-3):121-5.

۳۱- Ziska LH, Gebhard DE, Frenz DA, Faulkner S, Singer BD, Straka JG. Cities as harbingers of climate change: common ragweed, urbanization, and public health. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2003;111(2):290-5.

۳۲- Damialis A, Halley JM, Gioulekas D, Vokou D. Long-term trends in atmospheric pollen levels in the city of Thessaloniki, Greece. Atmospheric Environment. 2007;41(33):7011-21.

******* به اشتراک گذاری این مطلب *******

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *