اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان آذربایجان شرقی

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر جواد احمدیانتبریزکلینیک آلرژی تبریز -بلوار آزادی مابین چهارراه مارالان و گلگشت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شیخ الرئیس۰۴۱- 33366215
دکتر مهناز صادقی شبستریتبریزاول گلگشت، کلینیک گلگشت۰۴۱- 33373243