اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان آذربایجان غربی

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر میررضا قائمیارومیهخیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری044-32250730
044-31977326