اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان اردبیل

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتررسول ملاطفیاردبیلمیدان ورزش- جنب ساختمان ارم - ساختمان رویان - طبقه 4045-33258957
دکتر بهرام بشردوستاردبیلسرچشمه اول عارف نرسیده به داروخانه دکتر همتی ساختمان هستی طبقه دوم۰۴۵- 33247982