اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان البرز

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکترمحمدرضا فضل الهیکرجابتدای طالقانی جنوبی، ایستگاه درختی، ساختمان پزشکان طالقانی32709479 - 026
دکتر مرضیه توکلکرجعظیمیه، میدان مهران، جنب بیمارستان تخت جمشید، ساختمان پزشکان کوروش، واحد 60132565024 - 026
دکتر هما صدریکرجچهارراه طالقانی- ابتدای طالقانی شمالی- بن بست نسیم- جنب رادیولوژی بهار- ساختمان هما طبقه سوم واحد 5026-32233170
09912802413
دکتر محمد تاج الدینیکرجچهارراه طالقانی-به سمت میدان شهدا- بعد از زیرگذر- ساختمان حکیم واحد 21026-32219104
دکتر عماد بهرامی نیاکرجطالقانی جنوبی به سمت هفت تیر کوچه طهماسبی- پلاک 8- مرکز مهر026-32744217
32744218