اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان ایلام

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر بهزاد دارابیایلام1- میدان 22 بهمن خیابان خرمشهر نرسیده به پنج راه جهاد
2- خ سعدی جنوبی -کوچه ادیب-ساختمان پزشکان مادر
1- 084 33369179
2- 084 33369179