اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان خراسان رضوی

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر رضا فرید حسینیمشهدخیابان دکتر چمران، شماره ۵۶051- ۳۲۲۵۹۵۶۵
دکتر حمید آهنچیانمشهدخیابان دانشگاه - نبش کفایی یک - ساختمان صدرا۰۵۱ - ۳۸۴۸۲۲۲۱
دکتر فرحزاد جباری آزادمشهدکوی دکترا، روبروی سه راه ادبیات، ساختمان 46051- 38455831
دکتر فاطمه بهمنشمشهدخیابان کوهسنگی - کوهسنگی ۶ - بهشتی ۱۱ - نبش چهارراه اول - ساختمان پزشکان کوهسنگی051- ۳۸۵۳۴۳۰۶
دکتر مریم خوشخویمشهدآدرس 1: خیابان دانش اموز، كلینیك حضرت رسول
آدرس 2: میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ
آدرس 3: میدان دکتر شریعتی ابتدای احمد آباد- کلینیک بیمارستان قائم (عج)
تلفن آدرس 1:
051-12233733
تلفن آدرس 2:
051 8400001 الی 9
دکتر نسرین موذنمشهدآدرس 1: کلینیک ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر، بلوار شهید کاوه، مقابل شهید کاوه ۱۴
آدرس 2: کلینیک ویژه بیمارستان قائم، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان احمدآباد
آدرس 3: کلینیک بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ، میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ
تلفن آدرس 1:
051-38713801
تلفن آدرس 2:
051 7269021 الی 5