اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان قزوین

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر سید محمد فتحیقزوینخیابان نادری شمالی، جنب داروخانه رازی، ساختمان پزشکان رازی028-33324912
09100816807