اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان قم

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
جواد تفرجیقممیدان شهید صدوقی (زنبیل آباد)- ابتدای بلوار عطاران- ساختمان غدیر - طبقه 2 - واحد 4025-32943920
025-32943963