اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان گلستان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر محسن ابراهیمیگرگانخ شالیکوبی عدالت ۲۱ ساختمان پزشکان افق۰۹۳۷۴۹۴۸۲۸۸
دکتر آرش کلانتریگرگانخیابان عدالت11، مجتمع مهستان، طبقه 3 و 8017- 32355600
دکتر علی آقاپورگرگان--