اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان لرستان

نام پزشکشهرادرسشماره تلفن
دکتر علی فولادوندخرم آبادخیابان آزادی بیمارستان شهید رحیمی، درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان شهید رحیمی066-33336144