اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان مازندران

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر جواد غفاریساریخیابان فرهنگ، جنب داروخانه دکتر علوی، ساختمان نیکان011- 33260053
دکتر ایرج محمد زادهبابلخیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد - طبقه دوم۰۱۱- ۳۲۲۵۳۷۳۰
دکتر عباس دباغ زادهساریبلوار خزر، کلینیک فوق تخصصی طوبی011-33345600
011-33346615