اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان مرکزی

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر حبیب سهیلیاراکخ شهید بهشتی - جنب داروخانه اکسیر086- ۳۲۲۳۹۹۴۶