اسامی پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی استان همدان

نام پزشکشهرآدرسشماره تلفن
دکتر مژگان صفریهمدانخیابان بوعلی - ساختمان دی - طبقه چهارم۰۸۱- ۳۲۵۱۵۵۴۴
دکتر محمد حسین اسلامیانهمدانخیابان میرزاده عشقی.کلینیک امام خمینی081-38322440