درخت زیتون

نام فارسی: زیتون

نام علمی: .Olea Spp 

نام رایج انگلیسی:  Olive   

پراکنش: : این درخت اغلب در مناطق شمالی کشور برای استفاده از میوه آن کاشته می شود. البته در مناطق جنوبی کشور نیز گاهی به عنوان درخت زینتی در معابر و پارکها  کاشته می شود.  درخت زبان گنجشک از اعضای خانواده زیتون می باشد. 

دوره گرده افشانی: اوایل فصل بهار تا اواخر فصل تابستان

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی