چمن لولیوم  (Rye grass)

نام فارسی: چمن، چچم،  چمن لولیوم

نام علمی:  .Lolium Spp   

نام رایج انگلیسی:  Rye grass   

پراکنش: : این علف از خانواده گندمیان (Poaceae) بوده و گونه های آن به عنوان چمن برای طراحی فضاهای سبز مورد استفاده قرار می گیرد. چمن لولیوم به وفور در مناطق مختلف کشور ایران می روید.    

دوره گرده افشانی: اواخر بهار تا اوایل فصل تابستان 

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی