چمن پنجه مرغی (Bermuda grass)

نام فارسی: چمن پنجه مرغی

نام علمی:  Cynodon dactylon   

نام رایج انگلیسی:  Bermuda grass   

پراکنش: : این علف از خانواده Poaceae بوده و به عنوان نوعی چمن شناخته می شود. چمن پنجه مرغی به وفور در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران رشد می کند.    

دوره گرده افشانی: فصل تابستان و پاییز. البته بر اساس موقعیت جغرافیایی ممکن است گرده افشانی گیاه از بهار شروع شده و تا پاییز ادامه یابد.

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی