درخت توس (غان)

نام فارسی: توس، غان، گوشه

نام علمی: .Betula Spp 

نام رایج انگلیسی:  Birch   

پراکنش: : این درخت اغلب در نواحی شمالی در جنگل ها می روید و یا به صورت زینتی در معابر و پارکها کاشته می شود.  شایان ذکر است مواد گرده های این گیاه با گرده گیاهان دیگر و یا بعضی از آلرژن های مواد غذایی شباهت دارد.   

دوره گرده افشانی: فصل بهار 

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی