سلمه تره (Lamb’s Quarter)

نام فارسی: سلمه تره، سلمک

نام علمی:  Chenopodium album   

نام رایج انگلیسی:  Goosefoot ,Lamb’s Quarter    

پراکنش: : جنس کینوپودیوم از اعضای مهم خانواده آمارانتاسه (Amaranthaceae) می باشد. گونه های مختلف این گیاه شامل سلمه تره  (C. album) و سلمک برگ گزنه ای (C. murales) عموماً به صورت علف هرز رایج در اراضی زراعی، صیفی جات و باغچه های منازل در سراسر ایران  می رویند. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران گرده سلمه تره یکی از آلرژی زاترین گرده های گیاهان در کشور به شمار می آید و درصد بالایی از افراد مبتلا به آلرژی فصلی به گرده این گیاه حساسیت نشان می دهند.  

دوره گرده افشانی: اواسط فصل تابستان تا اوایل فصل پاییز

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی