تاج خروس وحشی (Pigweed)

نام فارسی: تاج خروس وحشی

نام علمی:  Amaranthus retroflexus   

نام رایج انگلیسی:  Redroot, Pigweed   

پراکنش: : جنس آمارانتوس از اعضای مهم خانواده آمارانتاسه (Amaranthaceae) می باشد. گونه های مختلف این جنس شامل تاج خروس وحشی (A. retroflexus)، تاج خروس سفید (A. albus)، تاج خروس هرز  (A. graecizans) و تاج خروس سبز رنگ (A. viridis) به صورت علف هرز در سراسر ایران در میان اراضی زراعی، باغچه های منازل و باغها می رویند. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران گرده تاج خروس وحشی از آلرژی زاترین گرده های گیاهان در کشور به شمار می آید و درصد بالایی از افراد مبتلا به آلرژی فصلی به گرده این گیاه حساسیت نشان می دهند. 

دوره گرده افشانی: فصل تابستان و اوایل پاییز

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی