درختچه برگ نو (Privet)

نام فارسی: برگ نو، مندارچه

نام علمی:  .Ligustrum Spp   

نام رایج انگلیسی:  Primprint, Privet   

پراکنش: : بیشتر نقاط ایران به صورت پراکنده و به عنوان گیاه تزئینی کشت شده است. به طور معمول در بیشتر شهر های ایران یک گونه همیشه سبز این گیاه به نام برگ نو معمولی یا برگ نو اروپایی با نام علمی Ligustrum vulgare کاشته می شود.  

دوره گرده افشانی: فصل بهار (از ابتدای اردیبهشت ماه تا اواخر خردادماه)

برای توضیحات بیشتر درمورد خصوصیات آلرژی زایی این گیاه به نوشتار گیاه برگ نو، درختچه ای با آلرژی زایی بالا و پوشش گسترده در ایران مراجعه نمایید.

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- نوشتار گیاه برگ نو شبکه جامع آلرژی /۲- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان