درمنه (Artemisia)

نام فارسی: درمنه، یوشان، ترخ

نام علمی:  .Artemisia Spp  

نام رایج انگلیسی:   sagebrush, Wormwood, Mugwort   

پراکنش: : جنس درمنه دارای حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ گونه مختلف می باشد. درمنه در بسیاری از مناطق ایران به صورت علف هرز روییده و گونه های شایع آن  درمنه معمولی (A. vulgaris) و افسنطین (A. absinthium) می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران گرده گیاه درمنه یکی از  گرده های آلرژی زای گیاهی در کشور به شمار می آید و تعداد قابل توجه ای از بیماران مبتلا به آلرژی فصلی به گرده این گیاه حساسیت نشان می دهند. 

دوره گرده افشانی: اواخر فصل تابستان تا اوایل فصل پاییز

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع:

۱- جلدهایی از کتاب فلور ایران نوشته دکتر احمد قهرمان/ ۲- کتاب آلرژی نوشته دکتر عبدالرضا وارسته/ ۳- حساسیت به آلرژن های تنفسی و توصیه های پیشگیری کننده نوشته دکتر محمد علی عصاره زادگان/ ۴- شناسایی علف های هرز نوشته مهندس بهرام میرشکاری/ ۵- فلور خوزستان نوشته ولی الله مظفریان/ ۶- آلرژی، گیاهان و گرده ها نوشته دکتر آرمین قریشی الحسینی