دسته بندی: آلرژیاگر هیره یا مایت گرد و غبار منزل عامل آلرژی کودک من باشد آیا شستشو و جارو کردن منزل به طور مرتب می تواند با عث حذف مایت از محیط خانه شود؟
AvatarAli 2 سال قبل

اگر هیره یا مایت گرد و غبار منزل عامل آلرژی کودک من باشد آیا شستشو و جارو کردن منزل به طور مرتب می تواند با عث حذف مایت از محیط خانه شود؟

1 پاسخ
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت 2 سال قبل

هیره یا مایت گرده و غبار منزل از جمله مواد حساسیت زا و یکی از عوامل شایع ایجاد آسم در کودکان در دنیا و ازجمله ایران است. در ارتباط با ماهیت این حشره بندپا و راههای کنترل آن در خانه لطفا به نوشتار مواد حساسیت زای داخل خانه: مایت یا هیره گردوغبار منزل و همچنین نوشتار راهکارهای کنترل و ریشه کنی هیره (مایت) گردو غبارمنزل مراجعه بفرمایید.