پرسش ها در زمینه آلرژیدسته بندی: آلرژیدر پاییز و بهار من دچار علائم آلرژی فصلی مانند عطسه های مکرر، آبریزش شدید بینی، آبریزش چشم و سرفه می شوم برای آنکه بدانم به چه موادی حساسیت دارم باید چه آزمایشی انجام دهم؟
حسین asked 12 ماه ago

در پاییز و بهار من دچار علائم آلرژی فصلی مانند عطسه های مکرر، آبریزش شدید بینی، آبریزش چشم و سرفه می شوم برای آنکه بدانم به چه موادی حساسیت دارم باید چه آزمایشی انجام دهم؟

1 Answers
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت answered 12 ماه ago

علائمی که بیان داشته اید همانند علائم در بیماری رینیت آلرژیک (آلرژی فصلی یا آلرژی بینی) می باشد. برای تشخیص و بررسی مواد حساسیت زا و اینکه آیا این علائم مربوط به واکنش بدن شما به مواد حساسیت زا یا آلرژن ها می باشد باید آزمایش پوستی پریک و یا آزمایش خونی انجام دهید. برای اصلاع از ماهیت این آزمایش ها و روش انجام آنها به نوشتار آزمایش های رایج خونی و پوستی برای  تشخیص بیماری های آلرژیک مراجعه بفرمایید.