دسته بندی: آلرژیبرای جلوگیری از حساسیت به سگ خانگی و دست آموز چه باید کرد؟
Avatarاکرم 2 سال قبل

برای جلوگیری از حساسیت به سگ خانگی و دست آموز چه باید کرد؟

1 پاسخ
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت 2 سال قبل

همانطور که مطالعات و تحقیقات نشان داده است شوره و پوسته های بدن حیوانات خانگی و یا مواد موجود در بزاق و یا مواد حساسیت زایی که از طریق مو و و پر حیوانات منتقل می شوند می توانند به عنوان منابع مهم آلرژن (ماده حساسیت زا) در داخل خانه به شمار آیند. سگ همانند گربه به عنوان یکی از عوامل ایجاد حساسیت و بروز بیماریهای آلرژیک مانند آسم و یا رینیت آلرژیک در کودکان و بزرگسالان می باشد. اما به نظر بعضی از نژادهای سگ ها دارای آلرژی زایی کمتری هستند که گاهی اصطلاحاً به اینگونه سگ ها هیپوآلرژنیک گفته می شود. این امر احتمال دارد بدلیل کمتر بودن موریزی پوسته و یا شوره ریزی بدن اینگونه نژادها بوده و به همین دلیل پراکندگی مواد حساسیت زا در محیط خانه کمتر اتفاق می افتد. برای مطالعه مواد حساسیت زای حیوانات خانگی به نوشتار مواد آلرژی زای حیوانات خانگی و برای  پیشگیری از از تماس با آلرژن های حیوانات خانگی به نوشتار راههای پیشگیری و کنترل آلرژی به حیوانات خانگی مراجعه فرمایید.