پرسش ها در زمینه آلرژیدسته بندی: آلرژیاستفاده از کورتون ها مانند دگزامتازون و یا بتامتازون برای کنترل علائم و درمان آلرژی فصلی برای دراز مدت چه مشکلاتی دارد؟
م د asked 12 ماه ago

استفاده از کورتون ها مانند دگزامتازون و یا بتامتازون برای کنترل علائم و درمان آلرژی فصلی برای دراز مدت چه مشکلاتی دارد؟

1 Answers
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت answered 12 ماه ago

سالهاست اثرات منفی و مهارکنندگی داروهای کورتیکواستروئیدی مانند دگزامتازون و یا بتامتازون بر روی سیستم ایمنی بدن به اثبات رسیده است. داروهای کورتیکواستروئیدی به عنوان داروهای ضد التهابی در درمان برخی از بیماری ها استفاده می شود و دارای عوارض جانبی مختلفی می باشند. این داروها حتما باید به دستور پزشک استفاده شده و از استفاده طولانی مدت و یا بدون مشورت با پزشک معالج باید خودداری شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع داروهای کورتیکواستروئیدی و موارد استفاده و یا عوارض جانبی آنها به نوشتار  داروهای استروئیدی خوراکی مراجعه فرمائید.