دسته بندی: آلرژیآیا استفاده از داروهای کورتون به صورت اسپری داخل بینی مانند اسپری فلوتیکازون همانند استفاده از اشکال دیگر این داروها (قرص و یا آمپول تزریقی) اثرات منفی بر بدن دارد؟
Avatar-- 2 سال قبل

آیا استفاده از داروهای کورتون به صورت اسپری داخل بینی مانند اسپری فلوتیکازون نیز همانند استفاده از اشکال دیگر این داروها مانند قرص و یا به صورت تزریقی اثرات منفی بر بدن دارد؟

1 پاسخ
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت 2 سال قبل

به طور کلی داروهای کورتیکواستروئیدی به هر شکلی دارای اثرات منفی و مهارکنندگی بر روی سیستم ایمنی بدن دارند. اما استفاده از داروهای موضعی مانند پمادهای حاوی این مواد و یا به صورت اسپری داخل بینی قاعدتا اثرات کمتری نسبت به انواع تزریقی و انواع قرص های حاوی مواد کورتیکواستروئیدی دارند. برای مطالعه بیشتر در خصوص داروهای کورتیکواستروئیدی و انواع آنها و همچنین عوارض جانبی به نوشتار داروهای استروئیدی خوراکی مراجعه فرمایید.