mohsen asked 8 ماه ago

با سلام
آیا گلها و یا خود درختچه یاس هلندی آلرژی زاست؟

1 Answers
دکتر محمد علی عصاره زادگاندکتر محمد علی عصاره زادگان عضو سایت answered 8 ماه ago

با اهدای سلام و دورود
بر اساس کتب و مطالعات موجود در زمینه درجه آلرژی زایی گیاهان، اغلب اعضای جنس Ligustrum (یا Privet و یا به فارسی برگ نو)، که درختچه یاس هلندی (با نام علمی ligustrum texanum ) نیز عضوی از این جنس می باشد، آلرژی زا می باشند! گرده اعضای این جنس از گیاهان در افراد با سابقه حساسیت و آلرژی فصلی (رینیت آلرژیک)، باعث بروز واکنش های آلرژیک می شوند. بنابراین اگر علائم آلرژی در اثر تماس با این گیاه در فرد ایجاد و یا تشدید می شود! باید از بوییدن گل و یا تماس با برگ های این درختچه خودداری شود. شایان ذکر است این جنس از گیاهان متعلق به خانواده ای از گیاهان بوده که درخت زیتون نیز جزء این خانواده می باشد.
پاینده باشید