برای ارائه نظرات، پیشنهادات و ارتباط با تیم محتوای شبکه جامع آلرژی یکی از راه های ذیل را انتخاب نمایید:

 

از طریق ایمیل

۱- info@allergycomnet.ir

۲- allergycomnet@gmail.com

از طریق تماس تلفنی

شماره تماس ۰۹۰۳۳۴۷۹۱۱۱   ساعات ۱۲ الی ۱۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه (جهت ارائه نظرات، پیشنهادات و پرسش ها درباره مطالب سایت)

 

آدرس (برای ارائه حضوری نظرات و پیشنهادات درباره مطالب سایت)

تهران، بزرگراه همت، ضلع شرقی برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی  ایران، دانشکده  پزشکی،  گروه  ایمونولوژی

آدرس بر روی نقشه