ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی برای درمان آلرژی-- شبکه جامع آلرژی

ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی برای درمان آلرژی

ایمنی درمانی یا حساسیت زدایی نوعی روش درمان برای بعضی از انواع بیماریهای آلرژیک می باشد. اغلب از این روش برای درمان و حساسیت زدایی بیماران رینیت آلرژیک (آلرژی فصلی یا در طول سال) که به آلرژن های محیط مانند گرده گیاهان یا مایت (هیره) گردوغبار منزل حساسیت دارند، استفاده می شود. 

در روش ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی آلرژی فرد در یک دوره ۱تا ۵ ساله (با صلاحدید پزشک متخصص) و یا بیشتر با مقادیر افزایش یابنده از ماده که به آن حسیاست دارد، از طریق تزریق زیرپوستی یا زیرزبانی، مواجه می شود. در این روش بدن بیمار به تدریج به ماده حساسیت زا (آلرژن) تحمل نشان می دهد.

 

روش ایمنی درمانی زیرجلدی (Subcutaneous Immunotherapy, SCID) 

در این روش که به آن تزریقات آلرژی (Allergy Shots) نیز می گویند، به طریقه زیرجلدی مقادیر افزایش یابنده از ماده حساسیت زا تزریق می شود. این تزریقات باید زیر نظر پزشک متخصص صورت گیرد. در ابتدای تزریقات ممکن است بیمار دچار علائم خفیف آلرژی فصلی مانند آبریزش بینی، عطسه، خارش بینی) گردد. 

ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی برای درمان آلرژی- شبکه جامع آلرژی

 

روش ایمنی درمانی زیرزبانی (Sublingual Immunotherapy)

در این روش ماده حساسیت زا به صورت قطره یا قرص در زیرزبان بیمار قرار داده می شود. 

ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی برای درمان آلرژی ۲- شبکه جامع آلرژی

 

روش ایمنی درمانی خوراکی (Oral Immunotherapy)

در این روش ماده حساسیت زا از طریق دهان به صورت خوراکی تجویز می شود. کارایی این روش از سال ۲۰۱۵ میلادی تحت بررسی و آزمایش می باشد.

برای توضیحات کامل تر در ارتباط با ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی برای درمان آلرژی به نوشتار واکسن درمانی آلرژی (واکسن آلرژی) به زبان ساده! مراجعه نمایید.

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

 

منبع:

 Middleton’s Allergy (Principles and Practice), 8 ed., Franklin N, et al. ElSEVIER SAUNDERS