اثر ابتلا به عفونت های انگلی کرمی بر کاهش ابتلا به بیماری های آلرژیک

اثر ابتلا به عفونت های انگلی کرمی بر کاهش ابتلا به بیماری های آلرژیک -شبکه جامع آلرژی

امروزه بیماری های آلرژیک از جمله مهمترین چالش های بهداشتی در سراسر جهان می باشند. در دو یا سه دهه اخیر ابتلا به بیماری های آلرژیک مانند آسم و رینیت آلرژیک افزایش چشمگیری داشته است. عوامل احتمالی افزایش اینگونه بیماری ها می تواند شیوه های زندگی شهری، تماس با آلاینده های صنعتی و یا افزایش سطح بهداشت (بر اساس فرضیه بهداشت) باشد.

اثر ابتلا به عفونت های انگلی کرمی بر کاهش ابتلا به بیماری های آلرژیک ۱-شبکه جامع آلرژی

 

همچنین پژوهشگران نشان داده اند ابتلا به کرم های انگلی که انسان در اثر تماس با خاک آلوده به آنها مبتلا می شود (Geohelminth infection) با کاهش علائم آسم و یا استعداد ابتلا به سایر بیمار یهای آلرژیک همراه می باشد. علاوه بر این مطالعات متعدد نشان داده اند درمان داوریی عفونت های انگلی می تواند به افزایش استعداد ابتلا به برخی از بیماری های آلرژیک منتهی گردد.  به نظر می آید ابتلا به کرم های انگلی موجب تعدیل پاسخ های ایمنی به آلرژن های محیطی در بیماران مستعد می شود.  

در حال حاضر تحقیقات گسترده ای برای تولید و معرفی داروهایی با منشا کرم های انگلی جهت کنترل و پیشگیری بیماری های آلرژیک توسط تیم های تحقیقاتی مشترکی متشکل از متخصصین انگل شناسی، ایمونولوژی و آلرژی در دست انجام می باشد و تا کنون محصولاتی از پروتئین های انگلی مانند فرآورده های مشتق از کرم های قلابدار به عنوان مواد پیشگیری کننده از ابتلا به بیمار ی های آلرژیک معرفی شده است که بعضی از این داروها در حال ابتیاع مجوزهای لازم برای استفاده در بیماران می باشند.

 

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی با همکاری

  رحیم مختاری (کارشناس ارشد انگل شناسی)

 

 

 

 

 

 

 

منابع: 

۱-Weinberg EG. Urbanization and childhood asthma: an African perspec- tive. J Allergy Clin Immunol 2000;105:224–۲۳۱٫

۲-Godfrey RC, Gradidge CF. Allergic sensitisation of human lung frag- ments prevented by saturation of IgE binding sites. Nature 1976;259: 484–۴۸۶٫

۳-Masters S, Barrett-Connor E. Parasites and asthma: predictive or protec- tive? Epidemiol Rev 1985;7:49–۵۸٫

۴-Nyan OA, Walraven GE, Banya WA, Milligan P, Van Der SM, Ceesay SM, Del Prete G, McAdam KP. Atopy, intestinal helminth infection and total serum IgE in rural and urban adult Gambian communities. Clin Exp Allergy 2001;31:1672–۱۶۷۸٫

۵-Scrivener S, Yemaneberhan H, Zebenigus M, Tilahun D, Girma S, Ali S, McElroy P, Custovic A, Woodcock A, Pritchard D, et al. Independent effects of intestinal parasite infection and domestic allergen exposure on risk of wheeze in Ethiopia: a nested case-control study. Lancet 2001;358:1493–۱۴۹۹٫

۶-van den Biggelaar AHJ, van Ree R, Rodrigues LC, Lell B, Deelder AM, Kremsner PG, Yazdanbakhsh M. Decreased atopy in children infected with Schistosoma haematobium: a role for parasite-induced interleu- kin-10. Lancet 2000;356:1723–۱۷۲۷٫

۷-Medeiros M Jr, Figueiredo JP, Almeida MC, Matos MA, Araujo  MI, Cruz AA, Atta AM, Rego MA, De Jesus AR, Taketomi EA, et al. Schistosoma mansoni infection is associated with a reduced course of asthma. J Allergy Clin Immunol 2003;111:947–۹۵۱٫

۸-Dagoye D, Bekele Z, Woldemichael K, Nida H, Yimam M, Hall A, Venn AJ, Britton J, Hubbard R, Lewis S. Wheezing, allergy and parasite infection in children in urban and rural Ethiopia. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:1369–۱۳۷۳٫

۹-Huang SL, Tsai PF, Yeh YF. Negative association of Enterobius infesta- tion with asthma and rhinitis in primary school children in Taipei. Clin Exp Allergy 2002;32:1029–۱۰۳۲

۱۰-Cooper PJ, Chico ME, Rodrigues LC, Ordonez M, Strachan D, Griffin GE, Nutman TB. Reduced risk of atopy among school-age children infected with geohelminth  parasites  in  a  rural  area  of  the  tropics.  J Allergy Clin Immunol 2003;111:995–۱۰۰۰٫

۱۱-van den Biggelaar AH, Lopuhaa C, van Ree R, van der Zee JS, Jans J, Hoek A, Migombet B, Borrmann S, Luckner D, Kremsner PG, et al. The prevalence of parasite infestation and house dust mite sensitiza- tion in Gabonese schoolchildren. Int Arch Allergy Immunol 2001;126: 231–۲۳۸٫

۱۲-Lynch NR, Hagel I, Perez M, Di Prisco MC, Lopez R, Alvarez N. Effect of anthelmintic treatment on the allergic reactivity of children in a tropical slum. J Allergy Clin Immunol 1993;92:404–۴۱۱٫

۱۳-Palmer LJ, Celedon JC, Weiss ST, Wang BY, Fang ZA, Xu XP. Ascaris lumbricoides infection is associated with increased risk of childhood asthma and atopy in rural China. Am J Respir Crit Care Med 2002;165: 1489–۱۴۹۳٫

۱۴-Lynch NR, Palenque M, Hagel I, Di Prisco MC. Clinical improvement   of asthma after anthelminthic treatment in a tropical situation. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:50–۵۴٫

۱۵-Cooper PJ, Chico ME, Bland M, Griffin GE, Nutman TB. Allergic symp- toms, atopy, and geohelminth infections in a rural area of Ecuador.  Am J Respir Crit Care Med 2003;168:313–۳۱۷

******* به اشتراک گذاری این مطلب *******

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *