علف های هرز آلرژی زای شایع در ایران

به طور کلی علف های هرز یا Weeds به گروه بزرگی از گیاهان گفته می شوند که می‌توانند در زمین های کشاورزی رشد کرده و  با رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب زنند. بنابراین باید به خاطر داشت علف های هرز در اصل بی‌مصرف یا مضر نیستند و فقط به دلیل آنکه به طور ناخواسته در جایی نامناسب (مانند زمین های کشاورزی و زراعی) می رویند از نظر کشاورزی، هرز محسوب می شوند. بسیاری از این علف های هرز در ایران و جهان مصرف خوراکی، علوفه‌ای، داروئی و حتی زینتی  دارند و لذا شاید بهتر باشد به این گیاهان، علف ها و یا گیاهان ناخواسته گفته شود. 

علف های هرز درایران بسیار متنوع بوده و از تیره‌ها یا خانواده‌های مختلفی تشکیل می شوند. گرده بعضی از گونه های این گیاهان برای انسان حساسیت زا بوده و باعث بروز آلرژی تنفسی می شوند. مهمترین خانواده از علف های هرز در ایران که باعث ایجاد آلرژی تنفسی (رینیت آلرژیک و یا آسم) خانواده آمارانتاسه (Amarantaceae) می باشد.