راهنمای جامع واکنش متقاطع مواد حساسیت زای (آلرژن های) غذایی و تنفسی

راهنمای جامع واکنش متقاطع مواد حساسیت زای -آلرژن های- غذایی و تنفسی-- شبکه جامع آلرژی

امروزه واکنش متقاطع مواد حساسیت زای غذایی و تنفسی یکی از موضوعات بسیار با اهمیت در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری های آلرژی در ایران و جهان می باشد! 

به طور کلی حساسیت یا آلرژی به مواد غذایی و یا آلرژن های تنفسی یکی از چالش های مهم بهداشتی در بسیار از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. آمارها حاکی از رشد روز افزون تعداد مبتلا یان به بیماری های آلرژیک در جهان، بویژه در کودکان ، بوده است. تخمین زده می شود بین ۲۰ تا  ۳۰ درصد از مردم در کشورهای مختلف در سراسر جهان به یکی از بیماریهای آلرژیک غذایی، تنفسی و یا پوستی مبتلا می باشند.

مواد حساسیت زا (آلرژن ها) و مکانیسم ایجاد آلرژی 

به طور کلی مواد حساسیت زا یا آلرژن های عامل بیماری های آلرژیک، مواد اغلب پروتئینی بوده که از منابع مختلف مانند گرده گیاهان، مواد غذایی، مواد شیمیایی و یا سایر منابع دیگر منشا می گیرند. به طور معمول بدن فرد بیمار بعد از تماس با آلرژن ها و مواد حساسیت زا، واکنش نشان داده و ماده ای به نام آنتی بادی  IgE را تولید می کند. برای آگاهی از سیر حوادث در حساس شدن یک فرد در مقابل یک ماده آلرژی زا و بروز واکنش های آلرژیک به نوشتار مکانیسم ایجاد حساسیت یا آلرژی به زبان ساده مراجعه نمایید.

تعریف ساده از واکنش متقاطع میان آلرژن ها! 

در بعضی موارد فرد در حقیقت به یک ماده حساسیت زا واکنش نشان می دهد اما بدلیل مشابهت ساختاری و یا ترکیبی آن ماده با مواد دیگر شخص پس از تماس با ماده اخیر دچار واکنش های آلرژیک حتی در غیاب ماده حساسیت زای اصلی می شود. به طور مثال اگر شما به گرده درخت غان حساسیت داشته باشید ممکن است با مصرف مواد غذایی مانند سیب، گلابی، کیوی، هویج خام، کرفس، گوجه فرنگی خام و یا استنشاق گرده درختانی مانند بلوط، توسکا و یا زبان گنجشک دچار واکنش های آلرژیک شوید، بدون آنکه با گرده درخت غان تماس داشته باشید! چنین پدیده ای را واکنش متقاطع آلرژن ها با هم می گویند. واکنش متقاطع میان آلرژن از منابع مختلف حاصل تشابه ترکیبی و ساختاری میان آلرژن ها (مواد حساسیت زا) می باشد.

واکنش متقاطع میان آلرژن های منابع مختلف گاهی باعث سردرگمی بیمار می گردد به طوری که ممکن است به عنوان مثال بدون تماس با آلرژنی که باعث آلرژی فصلی (رینیت آلرژیک یا آلرژی بینی) او شده است فقط به علت مصرف یک نوع میوه یا ماده غذایی دچار علائم آلرژی فصلی یعنی آبریزش، خارش و گرفتگی بینی و یا عطسه مکرر شود. بنابراین آگاهی از الگوی واکنش متقاطع آلرژن های شایع با یکدیگر می توان گامی مؤثر در جهت کنترل و پیشگیری از بروز واکنش های آلرژیک در فرد بیمار برداشت.

نمایش واکنش متقاطع--شبکه جامع آلرژی

 

هدف از تهیه و تدوین راهنمای جامع واکنش متقاطع مواد حساسیت زای (آلرژن های) غذایی و تنفسی

در این نوشتار سعی گردیده است با استفاده از معتبرترین منابع موجود در زمینه واکنش متقاطع میان منابع آلرژنی، برای نخستین بار در کشور، جداولی تهیه و تدوین گردد تا افراد آلرژیک بتوانند از الگوی اثرگذاری آلرژن های مختلف بر روی هم آگاه شوند واقدامات پیشگیری کننده را بکار ببندند. شایان ذکر است درصورت در دسترس قرار گرفتن نتایج مطالعاتی دیگر در این زمینه، واکنش های متقاطع جدید میان آلرژن ها به جداول مربوطه افزوده خواهند شد!

راهنمای استفاده از جداول واکنش متقاطع میان آلرژن ها

آلرژن اصلی: ماده حساسیت زایی که شما در حقیقت به آن آلرژی داشته و بعد از تماس با آن دچار واکنش های آلرژیک می شوید.

آلرژن غذایی یا تنفسی که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارد: معنی این عبارت آن است که فرد آلرژیک با مصرف ماده غذایی  یا تماس با آلرژن  تنفسی مورد نظر، حتی در غیاب آلرژن اصلی، ممکن است دچار واکنش های آلرژیک شده و یا آلرژی او تشدید شود!

 

 

آلرژن اصلی آلرژن های غذایی

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

آلرژن های تنفسی 

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

سایر آلرژن ها 

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

احتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک
گرده درخت غانسیب، گلابی، کیوی، هویج خام، کرفس، گوجه فرنگی خام، زردچوبههلو، آلو، زردآلو، موز، مانگو، پرتقال، سیب زمینی خام، سویا، رازیانه، فلفل، زیره، گشنیز، مغزهای خوراکیگرده درختان راش، بلوط، توسکا، زبان گنجشک، فندقگرده درخت زیتون، سپیدار، برخی از انواع چمن ها، علف هرز درمنهلاتکس
گرده درخت راشگرده درخت غانگرده درخت توسکا، فندق
گرده درخت بلوطگرده درخت غان
گرده درخت توسکاگرده درختان غان، راش، فندق
گرده درخت زبان گنجشکگرده درختان غان، یاس بنفش، زیتونگرده برخی از انواع چمن ها، علف هرز آمبروسیا
گرده گیاه یاس بنفشگرده درختان زبان گنجشک، زیتون
گرده درخت فندقمغزهای خوراکیگرده درخت غانگرده درختان راش، بلوط، توسکا
گرده درخت زیتونسیب و گلابی، هلو، کیوی، خربزه و طالبی، مغزهای خوراکیگرده درختان زبان گنجشک، یاس بنفشگرده درخت غان، برخی از انواع چمن ها، گرده علف هرز درمنه، گرده گل آفتابگردان
گرده درخت سپیدارگرده درخت بید
گرده چمن هاکیوی، خربزه و طالبی، گوجه فرنگی خام، آرد گندم و جودوسر و چاودارسیب، گلابی، هلو، آلو، کرفس، پیاز، برنجگرده درخت غان، زبان گنجشک، زیتون، گرده علف هرز درمنه، گرده گل آفتابگردانلاتکس
گرده علف هرز درمنههویج خام، سویا، رازیانه، زردچوبهسیب، گلابی، هلو، آلو، کیوی، مانگو، نخود، گوجه فرنگی خام، شوید، فلفل، زیره، گشنیز، بادام زمینی، مغزهای خوراکیگرده علف هرز آمبروسیا، گرده گل های مینا و آفتابگردانگرده درختان غان، زیتون، گرده برخی انواع چمن هالاتکس
گرده علف هرز آمبروسیاسیب، گلابی، خربزه و طالبی، کرفسگرده علف هرز درمنهگرده درخت زبان گنجشکلاتکس
گیاه آپارتمانی فیکوس بنجامینانجیرکیوی، موز، آناناس، آووکادولاتکس
مایت (هیره) گردوغبارمنزلخوراک های دریایی مانند میگو و لابسترخوراک های دریایی مانند خرچنگ، حلزون و صدف دریایی
پوسته، مو و شوره بدن گربهگوشت خوک
پر پرندگانتخم مرغ

 

 

 

راهنمای جامع واکنش متقاطع مواد حساسیت زای (آلرژن های) غذایی و تنفسی ۲

 

آلرژن اصلی آلرژن های غذایی

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

آلرژن های تنفسی 

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

سایر آلرژن ها 

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

احتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال پایین برای تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک
سیب و گلابیهلو، آلو، سیب زمینی خام، کرفس، گوجه خامگرده درخت غانگرده علف های هرز درمنه و آمبروسیا، گرده برخی از انواع چمن ها
هلو و آلوسیب، گلابی، گیلاسگوجه فرنگی خام، بادام زمینی، مغزهای خوراکیگرده درخت غان، گرده علف هرز درمنه، گرده برخی از انواع چمن هالاتکس
موزکیوی، خربزه و طالبی، آووکادوگرده درخت غانلاتکس
کیویموز، آووکادو، مغزهای خوراکی، کنجد، دانه خشخاش، آرد گندم و جودوسر و چاودارگرده درخت غان، گرده برخی از انواع چمن هاگرده علف هرز درمنهلاتکس
خربزه و طالبیکرفس، هندوانه، موز، آووکادوگرده علف هرز آمبروسیا، گرده برخی از انواع چمن هالاتکس
پرتقالگرده درخت غان
آووکادوموز، کیویلاتکس
نخودبادام زمینیگرده علف هرز درمنه
خیارکرفسخربزه و طالبی، هویج خام
هویج خامخربزه و طالبی، خیار، کرفس، مانگوگرده درخت غان، گرده علف هرز درمنه
سیب زمینی خامسیب و گلابی، گوجه فرنگی خامگرده درخت غانلاتکس
کرفسخربزه و طالبی، خیار، هویج خام، زردچوبهسیب و گلابی، مانگو، گوجه فرنگی خام، فلفل، زیره، گشنیزگرده درخت غان، گرده علف هرز درمنهگرده برخی از انواع چمن ها، گرده علف هرز آمبروسیالاتکس
سویابادام زمینیگرده درخت غان
گوجه فرنگی خامبادام زمینیسیب و گلابی، هلو و آلو، سیب زمینی خام، کرفسگرده درخت غان، گرده برخی از انواع چمن هاگرده علف هرز درمنهلاتکس
پیازگرده برخی از انواع چمن ها
رازیانهگرده علف هرز درمنهگرده درخت غان
زردچوبهکرفسگرده درخت غان، گرده علف هرز درمنه
شویدگرده علف هرز درمنه
اسفناجاسپور (هاگ) قارچ آلترناریا
انواع فلفلکرفسگرده درخت غان، گرده علف هرز درمنه
گشنیزکرفسگرده درخت غان، گرده علف هرز درمنه
بادام زمینیگوجه فرنگی خامهلو و آلو، نخود، لوبیا، عدس، سویاگرده علف هرز درمنهلاتکس
مغزهای خوراکیهلو و آلو، کیوی، کنجد، دانه خشخاش، آرد گندم و جودوسر و چاودارگرده درختان غان و فندق، گرده علف هرز درمنه
آردهای گندم، جودوسر و چاودارکنجد، دانه خشخاشکیوی، مغزهای خوراکی، برنجگرده برخی از انواع چمن ها
برنجآرد گندم و جودوسر و چاودارگرده برخی از انواع چمن ها
کنجدآرد گندم و جودوسر و چاودارکیوی، مغزهای خوراکی
دانه خشخاشآرد گندم و جودوسر و چاودارکیوی، مغزهای خوراکی
میگولابستر، خرچنگمایت (هیره) 
ماهی تنانواع ماهی ها مانند ماهی های قزل آلا
تخم مرغپر پرندگان
شیر گاوشیر بز، شیر گوسفندگوشت گاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلرژن اصلیآلرژن های غذایی

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

آلرژن های تنفسی 

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

سایر آلرژن ها 

که با آلرژن اصلی واکنش متقاطع دارند

احتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیکاحتمال بالا برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک احتمال پایین برای بروز و یا تشدید واکنش های آلرژیک
لاتکسموز، کیوی، مانگو، خربزه و طالبی، آووکادو، گوجه فرنگی خامهلو و آلو، سیب زمینی خام، کرفس، بادام زمینیگرده درخت غان، گرده برخی از انواع چمن ها، گرده علف های هرز درمنه و آمبروسیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و تدوین: تیم محتوای شبکه جامع آلرژی

منابع: 

۱- Cross-reactivity of Pollen Allergens

۲-  …Clinical implications of cross-reactive

۳- Position paper of the EAACI: food allergy 

۴-  Cross-reactivity of pollen allergens

۵- Guidelines for using pollen cross-reactivity

۶-    Cross-Reactive Allergens. Allergopharma

۷- Cross-reactivity between aeroallergens 

۸-  …Food allergies resulting from

۹- Patterns of pollen cross-allergenicity

******* به اشتراک گذاری این مطلب *******

4 دیدگاه ها

 1. Avatar همتی گفت:

  سلام با تشکر از مطلب تهیه شده لطفا در صورت امکان شماره تلفنی جهت ارتباط با مدیریت سایت برای پرسیدن سووالاتی در مورد واکنش متقاطع بین آلرژن ها اعلام نمایید
  من سالهاست به بیش از ۲۵ ماده غذایی و تنفسی حساسیت دارم بعد از خواندن مطلب فوق علاقمند شدم در رابطه با این پدیده بیشتر بدانم و از شما راهنمایی بگیرم شاید من هم گرفتار واکنش متقاطع میان آلرژن ها شده ام

  • دکتر محمد علی عصاره زادگان-موسس و مدیر شبکه جامع آلرژی دکتر محمد علی عصاره زادگان-موسس و مدیر شبکه جامع آلرژی گفت:

   با اهدای سلام

   با احترام ضمن تشکر از حسن توجه شما. در تلاش هستیم در اولین فرصت شماره تلفن هایی جهت ارتباط مستقیم فراهم نماییم. اما در حال حاضر علاوه بر قسمت دیدگاه ها شما می توانید از طریق ایمیل شبکه جامع آلرژی info@allergeycomnet.ir و همچنین قسمت “پرسش شما” مسائل خود را در حوزه آلرژی مطرح نمایید.

 2. Avatar خانم سوری گفت:

  با سلام از دیدن سایت شما خیلی خوشحال شدم چون خیلی جامع و کامل و کاربردی بود من جدیدا متوجه شدم که به گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی حساسیت شدید دارم و باعث خارش سر و صورت و گردن میشه برام البته فکر کنم به برخی چیزای دیگه هم حساس باشم از جمله بادمجان آیا همچین حساسیتی داریم یا بخاطر اینکه معمولا بادمجان را با گوجه یا رب مصرف میکردم برایم حساسیت پیش میومد
  ممنون میشم پاسخ بدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاپ آپ انتخاب نسخه دسکتاپ- شبکه جامع آلرژی