به نام آن شفادهنده مطلق!

درراستای رسالت شبکه جامع آلرژی در برقراری ارتباط میان بیماران آلرژیک و متخصصین و محققین حوزه آلرژی در ایران، هم اکنون امکان مشاوره مستقیم بیماران آلرژیک با فوق تخصص های آسم و آلرژی از طریق سایت شبکه جامع آلرژی برقرار می باشد.

مخاطبین و همراهان گرامی می توانند با طرح پرسش در حوزه تشخیص بالینی و درمان بیماری های آلرژیک از تجربه و تخصص صاحب نظران در این حوزه به طور مستقیم از طریق لینک ذیل (تصویر پایین) استفاده نمایند. البته بی شک تنها راه قطعی تشخیص و درمان بیماری های آلرژیک بر عهده پزشک متخصص بوده و هیچگاه مطالعه متون مرتبط با حوزه آلرژی (پیشگیری، تشخیص و درمان) در فضای مجازی نمی تواند جایگزین مشاوره و معاینه حضوری توسط فوق تخصص آسم و آلرژی گردد. 

دکتر محمد علی عصاره زادگان

(مدیر و مؤسس شبکه جامع آلرژی/دانشیار گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران/عضو هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران)

مشاوره با فوق تخصص آسم و آلرژی ۱- شبکه جامع آلرژی